Menue

Vilkår for brug

Dethleffs GmbH & Co. KG
Arist-Dethleffs-Straße 12
88316 Isny, Germany

Telefon: +49 7562 987-0
Telefax: +49 7562 987-101
Mail: info@dethleffs.de 

Managerial head:
Dethleffs Verwaltungs GmbH
Amtsgericht Ulm, HRB 600533

Managing directors:
Thomas Bischofberger, Alexander Leopold (Vorsitz), Günther Wank
Amtsgericht Ulm
Handelsregister: HRA 621086

USt-IdNr.: DE 811 147 684

Ansvarsfriskrivelse

Indhold

Dethleffs garanterer ikke for aktualitet, korrekthed, fuldstændighed eller kvalitet af de informationer, der er stillet til rådighed. Erstatningskrav mod Dethleffs, der vedrører skader af materiel eller ideel karakter, der er opstået på grund af brug eller ikke-brug af de frembudte informationer eller ved brug af fejlagtige eller ikke-fuldstændige informationer, er principielt udelukket, for det tilfælde at der ikke foreligger nogen beviselig forsætlig eller grov uagtsom skyld fra Dethleffs side.

Alle informationer/tilbud er uden forbindende og uforpligtende. Dethleffs forbeholder sig udtrykkeligt ret til at ændre, tilføje, fjerne eller periodevis eller endeligt at stoppe offentliggørelsen af dele af siderne eller alle informationer uden særskilt varsel.

Henvisninger og links

Ved direkte eller indirekte henvisning til fremmede internetsider (”links”), der ligger uden for Dethleffs ansvarsområde, ville en ansvarliggørelse af Dethleffs udelukkende træde i kraft i det tilfælde, hvor forfatteren har kendskab til indholdet og det ville være ham teknisk muligt og rimeligt, at forhindre brugen i tilfælde af retsstridigt indhold.

Dethleffs erklærer hermed udtrykkeligt, at der på tidspunktet, hvor linket er oprettet, ikke var noget illegalt indhold på den side, der linkes til. Dethleffs har ingen indflydelse på den aktuelle og fremtidige udformning af indhold på eller ophavsmændene til den side, der linkes til. Derfor distancerer Dethleffs sig hermed udtrykkeligt fra alt indhold på alle links, der er blevet ændret efter at linket er oprettet. Denne konstatering gælder for alle de links, der er indenfor eget internettilbud og henvisninger samt fremmede tilføjelser i de af forfatteren indrettede gæstebøger, diskussionsfora og mailinglister. Det er udelukkende den udbyder af siden, der er henvist til, der hæfter for illegalt, fejlagtigt og ufuldstændigt indhold og især for skader, der er opstået på grund af brug eller ikke-brug og sådanne frembudte informationer, og ikke den, der udelukkende via links til den pågældende offentliggørelse henviser til dette.

Copyright og ophavsret

Dethleffs bestræber sig på at overholde alle copyrights og ophavsrettigheder i den anvendte grafik, lysoptagelser, videosekvenser og tekster i alle publikationer, at bruge egenproduceret grafik, lydoptagelser, videosekvenser og tekster eller at benytte licensfri grafik, lydoptagelser, videosekvenser og tekster.

Alle inden for internetudbuddets nævnte og evt. af tredjemand beskyttede mærker og varetegn underligger uindskrænket bestemmelserne i den pågældende ophavsret og ejendomsret for den pågældende registrerede ejer. Alene på grund af den blotte nævnelse kan der ikke drages den konklusion, at mærket ikke er beskyttet af tredjemands rettigheder!

Copyrighten for offentliggjorte, af Dethleffs selv fremstillede objekter forbliver alene Dethleffs. En mangfoldiggørelse eller anvendelse af sådan grafik, lydoptagelser, videosekvenser og tekster i andre elektroniske eller trykte publikationer er uden udtrykkeligt samtykke fra Dethleffs ikke tilladt.

Databeskyttelse

Hvis der inden for internetudbuddet er mulighed for indlæsning af personlige eller virksomhedsmæssige data (e-mailadresser, navne, adresser), så sker afgivelsen af disse data fra brugeren på udtrykkelig frivillig basis. Anvendelsen og betaling for alle tilbudte ydelser er – så vidt teknisk muligt og rimeligt – også tilladt uden angivelse af sådanne data eller under angivelse af anonyme data eller et pseudonym.

Retsgyldighed af denne ansvarsfraskrivelse

Denne ansvarsfraskrivelse skal ses som en del af internetudbuddet, der er blevet henvist til på denne side. Hvis dele eller enkelte formuleringer i denne tekst ikke, ikke længere eller ikke fuldstændigt skulle modsvare den gældende retsstilling, forbliver dokumentets øvrige dele uberørte heraf i deres indhold eller gyldighed.

Databeskyttelseshenvisning

Denne website benytter Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. („Google“). Google Analytics anvender såkaldte „cookies“, tekstregistre, der gemmes på din computer og som muliggør en analyse af din brug af websitet. De informationer, der dannes på baggrund af cookies over din brug af denne website (inkl. din IP-adresse) overføres til en Google-server i USA og gemmes der. Google anvender disse informationer, for at kunne analysere din brug af websitet, for at udarbejde rapporter over de websiteaktiviteter for den websiteejer og for at tilvejebringe yderligere med websitebrugen og internetbrugen forbundne serviceydelser. Google overdrager i givet fald disse informationer til tredjemand, hvis dette er lovmæssigt foreskrevet eller hvis tredjemand bearbejder disse data på Googles vegne. Google vil i intet tilfælde bringe din IP-adresse i forbindelse med andre data fra Google. Du kan forhindre anbringelsen af cookies ved en modsvarende indstilling af din browser software; vi gør dog opmærksom på, at du i dette tilfælde ikke kan anvende alle denne websites funktioner i fuldt omfang. Ved brug af denne website erklærer du dig indforstået med bearbejdningen af de fra dig opkrævede data af Google på den foranstående beskrevne vis og med det foranstående benævnte formål.

KODIAK - Agentur für Markenfaszination
abavo - Content Styling für Web und Print

Koncept, design, tekst:
Kodiak Markenkommunikation GmbH
88316 Isny - www.kodiak.de - info@kodiak.de 

Teknisk realisering:
Kodiak og
abavo GmbH - Content Styling für Print & Web
86807 Buchloe - www.abavo.de - info@abavo.de